SZYMICHOWSKI

Zakup gruntów

Chcesz sprzedać działkę?

Posiadasz na sprzedaż grunt inwestycyjny, wyłącznie do zabudowy wielorodzinnej lub przemysłowej?

Jakie działki nas
interesują?

Rodzaje gruntów:
  • Inwestycyjne,
  • Wyłącznie do zabudowy wielorodzinnej,
  • Przemysłowe
Preferujemy lokalizacje:
  • w dużych miastach,
  • w dobrze rozwiniętych dzielnicach,
  • niezabudowane lub pokryte zabudową

Jeżeli nie znalazłeś swojej nieruchomości na liście, a uważasz, że stwarza ona duży potencjał inwestycyjny - napisz do nas - zapoznamy się z Twoją propozycją.


Jak wygląda zakup gruntu?

1

Wyślij formularz

W formularzu zawrzyj wszystkie podstawowe informacje.

2

Weryfikacja

Zapoznamy się z Twoją ofertą i odpowiemy, jeżeli będzie dla nas interesująca.

3

Spotkanie

Po weryfikacji oferty umówimy się na spotkanie, podczas którego uzgodnimy szczegóły transakcji.

4

Podpisanie umowy

Po ustaleniu szczegółów podpiszemy umowę zakupu Twojej nieruchomości.

Zrób pierwszy krok

Prześlij nam swoją ofertę

Dane kontaktowe

Dane nieruchomości

Opcjonalnie

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy.
Wiadomość nie została wysłana. Prosimy spróbować później.
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych zawartych w formularzu

1. Administrator danych osobowych
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Budowlane SZYMICHOWSKI Jacek Szymichowski, z siedzibą w Kiełpinie 83-307, ul. Świerkowa 26, NIP: 589-144-47-34, REGON: 220141931.
2. Kontakt w sprawie ochrony danych
W sprawie ochrony swoich danych osobowych może Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych korzystając z jednej z dostępnych możliwości:
a) za pośrednictwem poczty elektronicznej, przesyłając informację na adres e-mail: iod@szymichowski.pl,
b) listownie wysyłając list na adres siedziby Administratora danych wskazanym w pkt. 1.
W przypadku skierowania korespondencji w/w temacie, Administrator Danych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa udzieli Pani/Panu odpowiedzi w terminie 30 dni. Z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań jakie nam Pani/Pan przekaże termin odpowiedzi może ulec wydłużeniu do 90 dni, wówczas poinformujemy Panią/Pana w terminie miesiąca o takim wydłużeniu.
3. Cele i podstawy przetwarzania
Pani/Pana dane będziemy przetwarzali:
a) Na podstawie art. 6 ust 1 lit. b) RODO:
w celu wykonania umowy zawartej na odległość,
w celu obsługi gwarancyjnej,
odpowiedzi na zadane pytania.
b) Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO:
w celu prowadzenia dokumentacji księgowej,
w zakresie odpowiedzi na zapytania od uprawnionych organów państwowych.
c) Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO:
w celu dochodzenia roszczeń i ochrony przed roszczeniami,
d) Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (zgoda):
w celu marketingowym.
4. Odbiorcy danych osobowych
W zależności od Pani/Pana relacji z nami i celu przetwarzania, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
a) podmioty upoważnione do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa (np. Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Urząd Skarbowy, Narodowy Fundusz Zdrowia oraz organy sądowe lub inne, w tym komornicy i policja, wybrana instytucja finansowa prowadząca Pracowniczy Plan Kapitałowy) oraz na podstawie odrębnych zgód udzielonych przez Panią/Pana takim podmiotom (np. zakłady ubezpieczeń w przypadku wyboru oferty ubezpieczenia, zakłady opieki zdrowotnej w przypadku wyboru oferty pakietu opieki medycznej);
b) podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora: dostarczające i utrzymujące infrastrukturę IT, świadczące usługi księgowe, firmy ubezpieczeniowe, firmy kurierskie, podmioty obsługujące inwestycję, usługi w zakresie realizacji inwestycji i wykończenia poszczególnych lokali, usługi w zakresie napraw w ramach gwarancji lub rękojmi, kancelarie prawne, podmiot pełniący funkcję IOD, firmy consultingowe i audytorskie.
5. Okres przechowywania danych osobowych
Pani/Pana dane osobowe będziemy przechowywali do chwili ustania okresów przedawnień (cywilnych i podatkowych) związanych z wykonaniem umowy, dla której dane osobowe zostały zebrane a w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody do czasu udzielenia zgody lub jej  wycofania.
6. Prawa osób, których dane dotyczą
Ma Pani/Pan prawo:
do dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
do sprostowania (poprawienia) swoich danych,
do usunięcia swoich danych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub ramach sprawowania władzy publicznej,
do ograniczenia przetwarzania danych,
do przenoszenia danych,
do wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania tych danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla ochrony danych osobowych zarówno w Polsce (do Prezesa Urzędu Ochrony Danych osobowych), jak i w państwie członkowskim UE swojego zwykłego miejsca pobytu, w przypadku stwierdzenia niezgodnego z prawem przetwarzania jej danych osobowych lub domniemanego naruszenia.
7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale w przypadku chęci zawarcia umowy konieczne.
8. Polityka prywatności.
Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych przez Przedsiębiorstwo Budowlane SZYMICHOWSKI Jacek Szymichowski można uzyskać zapoznając się z naszą polityką prywatności, dostępną pod adresem internetowym polityki prywatności.

Masz pytanie?
Zamów darmowe połączenie

Strona korzysta z plików cookies w celu zapewnienia realizacji usług. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.